Objednat se

“Poprvé v dějinách medicíny je tu možnost nediagnostikovat nemoc dle příznaků, ale úplně a včas nemoci předejít díky analýze našeho genomu.” MUDr. Petr Hora


Personalizovaná prevence

Nový obor medicíny, prediktivní genomika, nám umožňuje poznat funkce genů, jejichž jste nositeli. V důsledku toho je možné univerzální doporučení současné medicíny nahradit doporučeními, které jsou navržené individuálně pro každého pacienta – jen pro Vás. Tyto personalizované doporučení zahrnují vhodný jídelníček, volbu a plán cvičení, doplňky stravy a léky (jsou-li nezbytné), které jsou nejvhodnější pro Vaši jedinečnou sbírku genů, pro Váš genom.

Personalizovaný jídelníček sestavujeme zásadně po provedené analýze potravinových intolerancí. Cílem je tak vytvoření jídelníčku, který jednak respektuje a posiluje činnost Vašeho genomu, a současně vylučuje ty potraviny, na které jste si během Vašeho života vytvořili nesnášenlivost – intoleranci v podobě protilátek. Doporučený, tzv. rotační jídelníček, současně snižuje riziko vzniku nových potravinových intolerancí.

Potravinová intolerance obvykle spouští nebo zhoršují poruchu střevní bariéry. Z tohoto důvodu je součástí naší laboratorní analýzy i provedená diagnostika střevního mikrobiomu a střevní biochemie s následnou obnovou (optimalizací) střevní flóry pomocí personalizované diety a vhodných probiotik a prebiotik.

Potravinové intolerance

Příčinou řady chronických obtíží mohou být potravinové intolerance, které jdou ruku v ruce s poruchou střevního mikrobiomu - ideální je proto kombinace podrobného vyšetření stolice s vyšetřením potravinových intolerancí. Komplexní analýza prováděná na Klinice Medical Beauty testuje IgG protilátky až u 300 složek potravin. Na základě této analýzy Vám doporučíme jídelníček, kterým je možné předejít i závažným komplikacím vyplývajících z potravinové intolerance.


Optimalizace tělesné hmotnosti

Analýza systému kontroly tělesné hmotnosti zahrnuje cíleně vybrané metabolické dráhy a fyziologické mechanismy, jejichž poruchy jsou zodpovědné za vznik nadváhy nebo obezity. Vaše výsledky genových variací, které mohou ovlivnit kontrolu hmotnosti, jsou analyzovány v genomické části tohoto profilu.


Optimalizace sportovní výkonnosti

Fyzická zdatnost je podmíněna řadou faktorů. Váš genom neboli jednotlivé polymorfismy Vašich genů ovlivňují až 80% takových vlastností, jako je stavba svalových vláken, síla a výbušnost, využívání energie, plicní a srdeční kapacita, stejně jako motivace k tréninku. Uvedené charakteristiky jsou analyzovány v genomické části tohoto profilu.


Prevence kardiovaskulárních chorob

Hlavní části kardiovaskulárního systému je srdce a krevní cévy, které jsou životně důležité pro jejich roli dopravit živiny a kyslík do všech tkání lidského těla. Vaše genové polymorfismy ovlivňující parametry, jako je krevní tlak, metabolismus homocysteinu, koagulace, oxidativní stres, metabolismus lipidů a chronický zánět, jsou předmětem analýzy Vašich genů a individuálních predispozic.


Stárnutí a nemoci kůže

Kůže je jedním z nejvšestrannějších orgánů v lidském organismu, který nám umožňuje být v kontaktu s vnějším světem. Je to také imunitní orgán, který brání naše tělo proti patogenům a škodlivých látkám životního prostředí, ale může také být původcem řady zdravotních problémů, pokud se o kůži správně nestaráme. Genomická analýza nám umožňuje zpomalit stárnutí Vaší kůže a zvolit nejvhodnější péči přesně podle Vaší genetické výbavy – Vašeho genomu.


Optimalizace výživy

Váš zdravotní stav velmi závisí na Vašich genech, na prostředí, ve kterém žijete a na Vašich stravovacích návycích. Zatímco Vaše genetická výbava je neměnná, Vaše výživa a Váš životní styl, které ovlivňují expresi Vašich genů, jsou variabilní. Vaše genetické polymorfismy související s výživovými poruchami, jako jsou poruchy metabolismu lipidů nebo sacharidů, intolerance laktózy nebo lepku, metabolismus kofeinu a vitamínu D, jsou analyzovány v nutrigenomické části tohoto profilu.


Prevence civilizačních chorob

Vznik civilizačních chorob a vybraných typů rakoviny závisí na Vašich genech, na životním prostředí a na Vašich stravovacích návycích. Vzhledem k tomu, že Vaše genetická výbava je neměnná, je Vaše výživa a Váš životní styl rozhodující pro expresi Vašich genů a vznik těchto onemocnění.


Komplexní anti-aging prevence

Speciálně vybrané genové sestavy jsou analyzovány s cílem určit Váš potenciál s ohledem na nejdůležitější determinanty Vašeho zdravotního stavu, jako je kontrola Vaší hmotnosti, detoxikační kapacita Vašeho metabolismu, kardiovaskulární zdraví, fyzická a psychická odolnost, dentální zdraví, zdraví kůže a kostní metabolismus. Každá z těchto determinant nebo také zdravotní sekce je analyzována v samostatné části tohoto genomického panelu.


Komplexní prevence pro ženy

Tento profil rozšiřuje Komplexní anti-aging prevenci o dva genomické panely: První z nich umožňuje stanovení rizika nežádoucích účinků spojených s hormonální substituční léčbou (HRT) a rizikem karcinomu prsu, druhý hodnotí predispozice pro vznik kolorektálního karcinomu (CRC) neboli rakoviny tlustého střeva a konečníku. Kolorektální karcinom je třetí nejčastější rakovinou a čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádor na celém světě.


Komplexní prevence pro muže

Tento profil rozšiřuje Komplexní anti-aging prevenci o dva genomické panely: první z nich umožňuje stanovení predispozice pro vznik rakoviny prostaty. Rakovina prostaty je jednou z nejčastějších forem rakoviny u mužů. Vyvíjí se velmi pomalu a často bez jakýchkoliv příznaků. Druhý panel hodnotí predispozice pro vznik kolorektálního karcinomu (CRC) neboli rakoviny tlustého střeva a konečníku
Filorga Laboratiories Paris Česká společnost estetické a laserové medicíny World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine American College of Lifestyle Medicine