Objednat se

„Poprvé v dějinách medicíny máme možnost nemoci včas předejít díky analýze našeho genomu a mikrobiomu, nikoliv zahajovat léčbu až v době výskytu příznaků a obtíží.“ MUDr. Petr HORA


Personalizovaná medicína

Personalizovaná medicína nebo také 5P medicína jednoduše znamená výběr nejvhodnější léčby pro jednotlivce. Je založena na nejnovějším lékařském výzkumu posledního desetiletí včetně kompletní analýzy lidského genomu a mikrobiomu. Zkratka 5P představuje 5 klíčových charakteristik naší péče, která je:

  • Personalizovanáposkytujeme maximálně individualizované a přesné doporučení vycházející z kombinace vyšetření Vašeho genomu, střevního mikrobiomu, potravinových intolerancí a případně dalších analýz
  • Prediktivní – pomocí genomického vyšetření DNA Vám zjistíme predispozice (předpoklady) k onemocnění, což nám následně umožňuje přijmout včas taková opatření, aby choroba buď vůbec nevznikla nebo byl výrazně oddálen její nástup
  • Preventivní –  cílem naší péče je včas předcházet vzniku civilizačních chorob i dalších nemocí dříve než vzniknou a projeví se svými příznaky
  • Participativní – naše péče a doporučení předpokládají aktivní participaci neboli účast pacienta, který se změnou svého životního stylu (od stravování přes pohybové aktivity až po vybrané doplňky stravy či léky) aktivně podílí na úspěšné prevenci - předcházení onemocnění
  • Permanentní – náš genom se nemění a výsledky našich vyšetření DNA mají trvalou platnost. Analýzu DNA jednou provedenou tak není nutné opakovat. Na základě intenzivního lékařského výzkumu a nových poznatků se mohou měnit a zpřesňovat naše doporučení pro Vás.

Personalizované doporučení 5P medicíny vychází z těchto oborů či analýz:

Prediktivní genomika

Cílem prediktivní genomiky je pomocí analýzy DNA zjistit individuální predispozice neboli předpoklady k civilizačním a dalším vybraným onemocnění a prostřednictvím personalizované zprávy onemocněním včas předejít před jejich vznikem.


Vyšetření střevního mikrobiomu

Cílem vyšetření střevního mikrobiomu je komplexní analýza střevní mikroflóry, biochemie, imunologie i střevní propustnosti. Pacient získává přesné doporučení, jakým způsobem je možné narušený střevní mikrobiom optimalizovat a získat znovu správné zdravé spektrum a poměr baktérií. Vyšetření se provádí laboratorní analýzou stolice v zahraniční laboratoři.


Analýza potravinové intolerance

Cílem analýzy potravinovým intolerancí ImuProje detekovat intolerance až ke 300 potravinám a zavedením personalizovaného rotačního jídelníčku se těmto potravinám vyhnout a vlastní intoleranci následně eliminovat. Pacient získává přesnou identifikaci intolerované potraviny s jejím možných výskytem, možnosti její náhrady a návod k rotačnímu jídelníčku. Pro analýzu využíváme partnerství s Laboratoires RÉUNIS se sídlem v Lucemburku.


Speciální vyšetření

Cílem těchto vyšetření je určit riziko nebo výskyt určitého onemocnění.


Neinvazivní screening pro detekci rakoviny tlustého střeva

Neinvazivní screening pro detekci rakoviny tlustého střeva. Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Více než 230.000 lidí v Evropě zemře na tuto nemoc každý rok. Kolorektální karcinom je však léčitelný, pokud je diagnostikován brzy. Preventivní screening CRC je doporučen pro jednotlivce nad 50 let, ale je vhodné provedení i u vybraných mladších pacientů.
Filorga Laboratiories Paris Česká společnost estetické a laserové medicíny World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine American College of Lifestyle Medicine